વર્ષા


મજબૂર માનવીના આંસુ થકી બની વર્ષા
ધરતી પર અવિરત વરસી રહી
ધારા જોઈ તેની દયનીય દશા
વાદળોમાં વ્યાપી ગઈ શ્યામલતા,
કર્યો એણે ગગનભેદી ચિત્કાર
વીજળીએ આપ્યો સાથ ફેલાવી તીવ્ર પ્રકાશ
પાલવમાં સમાવ્યો અવનીએ
સંસારના દુઃખોનો અંધકાર
પક્ષીઓનો કલરવ શમી ગયો
જોઈ વર્ષાનું તાંડવ-નૃત્ય
ગગનમાં ફેલાયુ સાત રંગોનું મેઘ-ધનુષ્ય
પ્રકૃતિએ કર્યું સ્નાન, પહેર્યો મેઘધનુષ્યનો હાર
લીલા ઝાડવાના પર્ણોએ ફેલાવ્યો સંગીતનો રણકાર
કુદરતના લલાટે
સૂર્યએ ભર્યું કિરણોનું રક્તવર્ણી સિંદૂર
તપતી ધરતી પર ફેલાઈ માટીની ભીની સુગંધ દૂર દૂર
દુઃખ પછી સુખ, અંધકાર પછી પ્રકાશ
અવરિત ચાલે છે આ ક્રમ કુદરત
અને માનવીના જીવનમાં
અતૃપ્ત ધરતીને વર્ષા આપે છે
સંદેશ લઈ પોતાની આગોશમાં

Advertisements

One Reply to “વર્ષા”

Leave your sweet thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s